OCEAN’S SKELETON | work in progress

 

completed in spring 2024 | valmistuu keväällä 2024
   animation, 3-channelled installation |animaatio, 3-kanavainen projisointi
Loop / 8 min
3 x 4:3, 4320 x 1080
black and white | mustavalkoinen
stereo | stereo

 

An animation of the ocean’s bones, the joints of the waves, humankind and darks waters. It is istalled as a large three-channelled projection, where the image moves seamlessly from one projection to another.

Animaatioteos meren luista, aaltojen nikamista, ihmiskunnasta ja syvistä vesistä. Teos esitetään kolmikanavaisena suurikokoisena projisointina, jossa kuva liikkuu saumatta projisointipinnalta toiselle.